Giuseppe Zanotti Design 海灘球水晶裝飾草編鞋_$19,8002nd Floor採用金屬鍊帶、錐形鉚釘及圓環等裝飾,展現女性個性、性感的多樣風貌。左/Giuseppe Zanotti Design 金屬鍊帶裝飾平底涼鞋_$45,800 右/Giuseppe Zanotti Design 鉚釘裝飾休閒鞋_$38,800

左/Giuseppe Zanotti Design 金屬鍊帶裝飾平底涼鞋_$45,800 右/Giuseppe Zanotti Design 鉚釘裝飾休閒鞋_$38,800
左/Giuseppe Zanotti Design 金屬鍊帶裝飾平底涼鞋_$45,800 右/Giuseppe Zanotti Design 鉚釘裝飾休閒鞋_$38,800